ทำเลสิค ราคาไม่เกิน 4 หมื่นบาท มีที่ไหนบ้าง?

ราคาเลสิคแต่ละสถานพยาบาล สำหรับผู้ที่ต้องการรักษา แต่มีงบไม่เกิน 4 หมื่นบาท

ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 34,000 บาท
 • รักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK : 38,000 บาท
โรงพยาบาลเวชธานี
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 28,000 บาท
 • รักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK : 33,000 บาท
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 39,000 บาท
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 38,000 บาท
โรงพยาบาลลาดพร้าว
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 35,000 บาท
 • รักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK : 38,000 บาท
โรงพยาบาลยันฮี
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 33,000 บาท
 • รักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK : 38,000 บาท
โรงพยาบาลกลาง
 • รักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK : 35,000 บาท
โรงพยาบาลปิยะเวท
 • รักษาด้วยวิธี PRK : 34,900 บาท
 • รักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK : 37,900 บาท

เลสิค คือการผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาที่ผิดปกติ ทั้งสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ โดยประเภทของการผ่าตัดมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งการรักษาด้วยวิธี PRK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติแบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด ที่เรียกว่า Epithelium ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง

ส่วนการรักษาด้วยวิธี Microkeratome LASIK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ทั้งสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ แบบถาวร โดยใช้เครื่อง Microkeratome แยกชั้นกระจกตาให้มีความหนาประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของกระจกตาทั้งหมด แล้วใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลาง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวม แล้วจึงปิดผิวกระจกตาเข้าที่เดิม

นอกจากนี้ ยังมีการผ่าตัดด้วยวิธีอื่นอีก ได้แก่ การรักษาด้วยวิธี FemtoLasik เป็นการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค ที่มีความแตกต่างจากการรักษาเลสิคแบบเดิม คือในขั้นตอนการแยกชั้นกระจกตาจะใช้แสงเลเซอร์ แทนการใช้ใบมีด ด้วยเครื่อง Femtosecond Laser ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณภาพการมองเห็นหลังการรักษา กลับมาเต็มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

และ ReLEx เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ โดยการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ ซึ่งแผลจะมีขนาดเล็ก 2-5 mm. มีผลข้างเคียงน้อย ReLEx มีความแม่นยำสูงในการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ เป็นการผ่าตัดที่พัฒนาต่อจากการผ่าตัดเลสิค เพื่อให้มีความสามารถในการรักษามากขึ้น โดยใช้ Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาเป็นเลนส์ในเนื้อกระจกตา และนำเลนส์นั้นออกผ่านแผลเล็ก เพื่อปรับความโค้งกระจกตาให้เหมาะสม

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธีเลสิค

 • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี และอายุสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE ,โรค Sjogren’s หรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขาดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หากวางแผนตั้งครรภ์ต้องหลังผ่าตัดอย่างน้อย 3 เดือน และไม่อยู่ระหว่างให้นมบุตร
 • สตรีหลังคลอดบุตร รอบเดือนต้องมาอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน
 • การหยุดยาบางประเภท
  – ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม
  – หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธีเลสิคอย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

ข้อมูลประกอบจาก : TRSC