ประวัติศาสตร์อยุธยา 2 ช่วงจากหนังสือ 2 เล่ม

ในยุคสมัยที่คนอาจลืมเลือนอดีตอันเคยรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง วันนี้อยากพาคุณผู้อ่านที่รักการอ่านกลับไปหาอดีตของคนไทยอย่างเราท่าน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับหนังสือที่แนะนำให้อ่านก่อนไป หรือ หามาอ่านหลังกลับมาจากการได้เห็นความยิ่งใหญ่ของชนชาติไทยในอดีต

เอาเข้าจริงแล้วการไปทัศนศึกษา หรือการไปเยี่ยมชมโบราณสถาน ทั้งวัดในสมัยอยุธยา พระราชวังโบราณ รวมไปถึง อุทธยานประวัติศาสตร์ นั้นเป็นสิ่งที่น่าจะสร้างความจดจำที่ดีต่อประเทศชาติให้กับคนรุ่นหลังได้อย่างดี หรือแม้กระทั่งสร้างความภาคภูมิใจว่าในยุคที่อาณาจักรอยุธยา เรืองรองนั้นมีความยิ่งใหญ่เพียงใด เพราะโบราณสถานที่ปรากฎต่อสายตา ผู้ที่ได้ไปเยือนนั้นทำให้เห็นว่า เรามีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายเพียงใด

หนังสือที่เหมาะกับการอ่านเมื่อคุณมีโอกาสได้ไปเยือนโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่มแรกคือ “ประชุมคำให้การชาวกรุงศรีอยุธยา” เป็นคำให้การที่รวมเอา 3 เรื่องเอาไว้ด้วยกัน อันได้แก่ คำให้การชาวกรุงเก่า ที่เชื่อกันว่าเป็นคำให้การของชาวกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งถูกต้อนไปเป็นเชลยที่พม่า ต้นฉบับของ “คำให้การชาวกรุงเก่า” นั้นมาจากพม่า ทั้งนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงวิจารณ์และทรงให้ชื่อหนังสือแทนที่จะเป็น “คำให้การขุนหลวงหาวัด” ตามแต่เดิมที่เข้าใจกันว่าเป็นการจดบันทึกคำให้การของพระเจ้าอุทุมพร แต่ด้วยเนื้อหาที่คล้ายกัน และ มีการบันทึกหลายบุคคล จึงน่าจะเป็น “คำให้การชาวกรุงเก่า” มากกว่า

ส่วน “คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม” เป็นเอกสารที่มีต้นทางมาจากหอหลวง และเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพราะเป็นบันทึกจาก สมเด็จพระเจ้าอุุทุมพรพระมหากษัตริรัชกาลที่ 32 แห่งอาณาจักรอยุธยา ที่เมื่อถูกจับเป็นเชลยไปพม่านั้นทรงครองสมณเพศ และเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่ได้ทางพม่าได้บันทึกคำให้การ เกี่ยวกับอาณาจักรอยูธยา และกลายเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ว่า “ในยุคบ้านเมืองดี” นั้นอยุธยาเคยยิ่งใหญ่อย่างไร

เล่มที่สอง เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์น่าจะสร้างความบันเทิงในการอ่านไม่ใช่น้อย มีชื่อว่า “เจ้าไล นวนิยายอิงประวัติศาสตร์” โดย ศึกเดช กันตามระ เรื่องราวในช่วงยุคกลางของ อาณาจักรอยุธยา “เจ้าไล” เป็นพระนามเดิมของ “พระเจ้าปราสาททอง” พระมหากษัตริย์องค์ที่ 23 แห่งกรุงศรีอยุธยา “เจ้าไล” คือหนังสือที่มีรายละเอียดพระราชประวัติของ พระเจ้าปราสาททอง จากสามัญชน ที่ขึ้นสู่ตำแหน่ง เจ้าพระยากลาโหมศรีสุริยวงศ์ และได้กระทำการกบฎ ปราดาภิเษก เป็นประมุขของอาณาจักร ขณะเดียวกันยังมีตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อย่าง “ยามาดา นางามาซา” นักรบจากญี่ปุ่นที่เป็นทหารเอกของ “พระเจ้าปราสาททอง”

“เจ้าไล นวนิยายอิงประวัติศาสตร์” จะทำให้คุณผู้อ่านย้อนกลับไปในช่วงกลางของอาณาจักรอยุธยา ทีว่ากันว่าเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทั้งเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม ประเพณี ขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่า ที่ชาวตะวันตก ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี

หนังสือทั้งสองเล่มนี้คือ หนังสือประวัติศาสตร์ ในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา ที่แนะนำให้คุณผู้อ่านได้หาซื้อกันมาอ่าน เพื่อเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอยุธยาในอดีต เมื่อคุณได้ไปเยือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกครั้งเชื่อว่า โบราณสถานที่คุณเห็นตรงหน้า จะไม่ใช่แค่ซากปรังหักพังจากอดีต แต่ ทุกสถานที่จะปรากฎชัดถึงเรื่องราวในอดีต ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า เราเป็นใครและมีจุดเริ่มต้นของมาจากตรงไหน