สิ่งที่คุณควรพูดกับคนที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า

ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้านั้นมีสาเหตุแตกต่างกันไปบางรายอาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมน บางรายอาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมรอบๆตัว หรือ บางรายอาจเกิดจากปมที่ฝังลึกในวัยเด็ก ภาวะซึมเศร้า เป็นอาการทั้งทางกายและใจ และ สามารถรักษาได้ เพียงแต่ผู้คนรอบข้างต้องใช้ความเข้าใจ มิใช่ตัดสินพวกเขาด้วยพฤติกรรมที่เห็น เหนืออื่นใด ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ล้วนต้องการกำลังใจ ดังนั้นเมื่อคุณคิดจะให้กำลังใจพวกเขา นี่คือประโยคที่คุณควรพูดกับพวกเขาเพื่อให้ ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ารู้สึกว่า พวกเขาไม่ต้องต่อสู้กับอาการดังกล่าวเพียงลำพัง

ฉันรักเธอนะ”

คนที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้านั้นส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะไม่รู้สึกรักตัวเอง และด้วยเหตุผลดังกล่าวเขาก็จะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่รักเขาด้วยเช่นกัน ถ้าคุณมีคนใกล้ชิด หรือ คนที่คุณรักที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดจากความสูญเสีย หรือ ตกอยู่ภาวะซึมเศร้า การแสดงความรู้สึกด้วยการบอกรัก ไม่จำเป็นต้องเป็นความรักแบบหนุ่มสาว ความรักแบบเพื่อน พี่ น้อง การบอกรักจะทำให้พวกเขามีกำลังใจขึ้นมากกว่าเดิม

ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอตลอดเวลานะ”

ประโยคนี้คือประโยคที่คนซึ่งตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าทุกคนต้องการ   เพราะมันคือการแสดงความช่วยเหลือทางใจและพร้อมที่จะสู้ไปกับพวกเขาด้วยเช่นกัน

อยากให้ฉันพาไปไหน หรือ ไปหาอะไรกินเพื่อทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม”

นี่คืออีกหนึ่งประโยคที่คุณสามารถแสดงความรู้สึกให้คนที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า ได้รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก

เธออยากเล่าให้ฟังไหมว่าสิ่งที่เธอเผชิญหน้าอยู่นั้นมันยากลำบากขนาดไหน”

บทสนทนาที่ดีที่สุด คือ การเงียบและฟังเรื่องราวของพวกเขา เมื่อคนเราตกอยู่ภาวะเศร้า และ เครียด การได้ระบายออกมาเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งแต่ต้องพวกเขาปลดปล่อยออกมาด้วยตนเอง โดยที่คุณไม่ได้บังคับหรือให้พวกเขาต้องฝืนใจเล่าให้ฟัง

ฉันอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่ทั้งหมด แต่ฉันก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเธอตลอดไป”

เราไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของคน ได้ทั้งหมด และ ไม่ผิดปกติถ้าคุณจะบอกพวกเขาไปตามตรง แต่ อย่างไรเสียคุณก็ยังอยู่เคียงข้างพวกเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม