เซ็กส์ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ผิดที่ความเข้าใจ

หลายคนมักมีความเห็นว่า วัยรุ่นและเยาวชนอายุน้อยในสมัยนี้มีความรักกันเร็วและมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนเกิดปัญหาท้องก่อนแต่งในหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่งผมไม่เห็นด้วย ความจริงแล้วเรื่องความรักในวัยเรียนหรือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ไม่เป็นที่เปิดเผย และเพราะสังคมวัยรุ่นสมัยนี้มีความเปิดเผยกันมากขึ้นส่วนหนึ่งเพราะโซเชียลมีเดีย

จะเห็นได้ว่าปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดวุฒิภาวะในการเลี้ยงลูกนั้นมีอยู่จริงและมากเสียด้วย แต่หากจะบอกว่าความรักและเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ผิดนั้น ก็ไม่ถูก ที่ผิดจริง ๆ คือความเข้าใจและการเอาใจใส่จากสถาบันครอบครัว และการฝังหัวกันเป็นทอด ๆ ว่า เพศสัมพันธ์คือเรื่องต้องห้าม

เมื่อเด็กอยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ แน่นอนว่าอะไรก็ห้ามไม่ได้ ความอยากรู้อยากเห็นอยากลองและความต้องการล้วนเป็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ใหญ่มักเก็บเรื่องนี้ไว้ในซอกไม่เอามาพูดมาคุยกับเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะสอนให้พวกเขาเข้าใจในเรื่องพวกนี้ ทั้งการป้องกัน โรคต่าง ๆ และการตั้งครรภ์

การลดปัญหาการขาดคุณภาพในสังคมต้องเริ่มจากการปลูกฝังที่ดีและไม่ปิดบังในสิ่งที่ “ยังไงก็ต้องเกิด” เนื่องด้วยความเป็นเด็กหากถูกปิดหูปิดตายิ่งเพิ่มความอยากรู้อยากเห็น สิ่งที่ควรทำจริง ๆ คือให้ความรู้และความเข้าใจที่ครอบคลุม ไม่ห้ามแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยและให้เขาได้ซึมซับเกี่ยวกับโทษหรือสิ่งที่จะตามมาหากกระทำอะไรแบบไม่คิด เมื่อเป็นแบบนี้แล้วกระบวนการคิดของเด็กที่ไม่ถูกปิดกั้นจะเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันได้เอง เพราะความเข้าใจในประสบการณ์ที่พบเจอแม้ไม่ได้สัมผัสเองก็ตาม ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดอัตราการเกิดของปัญหาต่าง ๆ ได้อีกมากมายในอนาคต