ส่วนหนึ่งของเขายังอยู่กับเราเสมอ

ทุกรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับใครและใครก็ตาม เมื่อได้เจอกัน ได้พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ เกิดการแลกเปลี่ยนทางทัศนะขึ้น เราไม่รู้ตัวหรอกว่า เราต่างซึมซับส่วนหนึ่งของกันและกันเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้ว

ในทุกความสัมพันธ์มันคือการเติบโตของสิ่งหนึ่งนั่นคือการรวมตัวตนของคนสองคนไว้ในสิ่ง ๆ นี้

ผ่านวันเดือนปีคนสองคนฝ่าฝันทุกอย่างมาด้วยกันหล่อหลอมและซึมซับความเป็นตัวเองให้อีกฝ่าย ด้วยความเคยชินที่ใช้เวลาในการก่อตัว ถ้าคิดให้ดีสำหรับคนสองคนเองอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ซึมซับอะไรมาบ้าง จะรู้ก็ต่อเมื่อมีคนอื่นทักขึ้นมา เช่น ท่าทางที่เปลี่ยนไป คำพูด การตอบสนองต่าง ๆ รวมไปถึงความชอบและรสนิยม

นี่เองคือสิ่งที่คนสองคนได้หล่อหลอมขึ้นเติบโตไปพร้อมกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่

และหากวันใดถึงคราวปิดฉาก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่อาจไปต่อได้ สิ่งที่เติบโตมาพร้อมพวกเขาก็ไม่ได้หายไปไหน มันยังคงติดตัวของทั้งคู่อยู่ต่อไป คอยให้นึกถึงบ้างในบางห้วง

ความเคยชินที่เกิดขึ้นและได้ซึมซับจะยังคงอยู่กับตัวเราไปตลอด จนกลายเป็นการทับถมตัวตนเก่าเราไปจนมิด เราไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมก่อนหน้านั้นได้อีก ซึ่งอาจมีบางเวลาพาให้คิดว่าการกระทำบางอย่างของเรามันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรก หากแต่เป็นสิ่งที่เราซึมซับมาจากอีกคนหนึ่ง

และส่วนน้อยนิดจากความเป็นเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเราตลอดไป

..ตราบใดที่ยังคงไม่มีใครเข้ามาเปลี่ยนมัน