วางแผนเก็บเงินให้อยู่สบายหลังเกษียณกันเถอะ

เคยคิดถึงเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณ กันบ้างหรือยังถ้ายังอยู่ในวัยทำงานควรเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเพราะนักวิชาการด้านพัฒนาความรู้ตลาดทุน อย่างคุณกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเเผยกับสื่อเมื่อวัยจันทร์ที่ผ่านมาว่า คนไทยควรมีเงินหลังเกษียณขั้นต่ำ 4,361,799 บา เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเดือนละ 16,000 บาทไปตลอด 20 ปีหลังเกษียณ โดยเป็นการคำนวนจากอัตราเงินเฟ้อปีละ 3 เปอร์เซนต์ ส่วนการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณนั้นควรเริ่มต้นอย่างไรนั้นติดตามกันได้จากข้อมูลด้านล่างนี้เลย

1. คำนวนเงินออมตอนเกษียณว่าควรจะมีเท่าไร ณ วันที่ต้องเกษียณจากการทำงาน โดยประมาณค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ (คิดเป็น 70 เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน) แล้วคูณ 12 เดือนเพื่อคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อปี จากนั้นคูณด้วยปีที่จะใช้ชีวิตอยู่หลังเกษียณ (ประมาณ 20 ปี)

2. หลังคำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณได้แล้วก็เอายอดดังกล่าว มาคำนวนเป็นเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนจนกระทั่งถึงวันที่ต้องเกษียณ

3. เมื่อถึงวัยเกษียณ แล้วชีวิตจะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ ดังนั้นควรจะให้เงินออมในวัยเกษียณมีโอกาสเพิ่มพูนบ้างโดยการนำไปลงทุนเพื่อให้งอกเงยขึ้นมา

4. นอกจากวางแผนเงินที่ต้องใช้แล้ว ต้องวางแผนสำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพหลังเกษียณเอาไว้ด้วยเพราะในวัยเกษียณจากงานนั้น 60-70 เปอร์เซนต์ของค่าใช้จ่ายคือค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นการเลือกแผนประกันสุขภาพจะช่วยค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มาก