ปั๊มลูกดีไหม ผลศึกษาบอก “มีลูก” ช่วยให้อายุยืนยาวกว่าคนที่ไร้ทายาทสืบสกุล

ภาพจาก The Independent

ทุกวันนี้ นอกจากเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า รวมถึงระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นกว่าสมัยก่อนจะช่วยให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้ว  ยังมีผลการศึกษาที่พบด้วยว่า คนที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีอายุยืนถึง 80 ปี หรือมากกว่านั้นได้ หากพวกเขามีทายาทสืบสกุล

มหาวิทยาลัยการแพทย์ชื่อดังระดับโลก “คาโรลินสก้า” ของสวีเดน ศึกษาจากอายุขัยของผู้สูงอายุในสวีเดนที่เสียชีวิตไปแล้ว จำนวนกว่า 1.4 ล้านคน แบ่งเป็นชาย 704,481 คน หญิง 725,290 คน จากผู้ที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 1911-1925 โดยพบว่า ผู้ชายและผู้หญิงที่มีลูกอย่างน้อย 1 คน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่มีลูก

และเมื่อเทียบจากสถิติของอายุขัยที่นำมาศึกษา ทำให้สามารถประเมินได้ว่า ผู้ชายอายุ 60 ปี จะมีอายุยืนยาวไปอีก 20.2 ปี หากพวกเขามีทายาทสืบสุกล ขณะที่คนโสดหรือไม่มีลูกจะมีอายุต่อไปอีกราว 18.4 ปี ซึ่งหมายความว่า ชายที่มีลูกจะมีอายุยืนกว่าเกือบๆ 2 ปี ขณะที่ผู้หญิงอายุ 60 ปีที่มีลูก จะมีโอกาสอายุยืนยาวออกไปอีก 24.6 ปี มากกว่าหญิงสูงวัยที่ไม่มีลูกราว 1.5 ปี

ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกมักจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตในบั้นปลายเมื่อไม่มีลูกหลานช่วยดูแล ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น ต่างจากผู้สูงวัยที่มีลูกดูแล ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งผลการศึกษานี้ พบด้วยว่า เพศของลูกไม่ได้มีผลต่ออายุขัยของพ่อแม่แต่อย่างใด แม้ว่าเคยมีผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่พบว่า ลูกสาวมีแนวโน้มที่จะช่วยดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยมากกว่าลูกชายก็ตาม