อยากให้แม่อายุยืนขึ้น อย่าลืมให้เวลาท่านบ้าง

ภาพจาก Pixabay

อยากให้แม่มีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น อย่าปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวเหงาๆ แต่ให้หาเวลาว่างไปอยู่กับท่านบ้าง เพราะ “ความเหงา” มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ  60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,604 คน  ซึ่งอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 71 ปี พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว มีถึง 26 เปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตในระหว่างการติตดามผลที่ใช้เวลานาน 6 ปี ขณะที่ผู้สูงอายุซึ่งได้เข้าสังคมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีเพียง 14 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เสียชีวิตระหว่างการติดตามผล

แม้ว่าอายุที่มากขึ้นจะมีปัจจัยเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิต แต่ความเหงา ซึ่งเป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้ง และขาดการเข้าสังคม กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราทุกข์ใจหรือเจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัย ซึ่งความเหงาทำให้พวกเขารู้สึกห่อเหี่ยว ขาดแรงจูงใจ หรือพลังงานที่จะทำสิ่งใดๆ

โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบด้วยว่า แค่ไม่ได้มากินข้าวเย็นร่วมกันกับครอบครัว ก็ส่งผลให้อายุขัยของผู้เป็นแม่สั้นลงอย่างน้อย 9 เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณ มักจะใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าออกไปมีสังคมหรือกิจกรรมภายนอก

ดังนั้น หากไม่อยากให้คุณแม่ต้องรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว ก็ควรให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกับท่านเป็นพิเศษ เพราะแค่ทำกิจกรรมร่วมกัน ฟังท่านเล่าเรื่องในอดีต แวะไปรับประทานอาหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ก็ช่วยให้อายุของคุณแม่ยืนยาวขึ้นได้แล้ว

ที่มา : www.diply.com