“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย


NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล โลเคชันคอนเทนต์ และแอปพลิเคชัน NOSTRA โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้

จากการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร่วมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้เกิดการเดินทางและการขนส่งสินค้าในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของรถบรรทุกขนส่งสินค้า รถโดยสารขนาดใหญ่ ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 103 ทวิ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงนับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

แต่ถ้าในระหว่างนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีจุดบริการที่พักริมทาง หรือจุดพักรถบรรทุก เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรสาธารณะทางบก โดยผู้ขับขี่สามารถจอดหรือหยุดพักรถ ณ จุดบริการที่พักริมทางนี้ ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความเมื่อยล้า และความอ่อนเพลียของผู้ขับขี่ได้

และในขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน และยังตรงกับช่วงวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง ทำให้มีประชาชนบางส่วนวางแผนจะเดินทาง ท่องเที่ยว หรือใช้เส้นทางสัญจรต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง เพิ่มความความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

ด้วยเหตุนี้ NOSTRA จึงได้ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่ดิจิทัล NOSTRA จำนวน 106 แห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง รวมถึงเพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ที่สามารถจอดแวะพักรถ พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งศาลาที่พัก รวมถึงห้องน้ำสะอาดให้บริการกับผู้ใช้ทาง

ซึ่งข้อมูลที่แสดงบนแผนที่ NOSTRA จะประกอบด้วย ข้อมูล Location จุดบริการพักรถและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และยังมีตำแหน่งจุดท่องเที่ยวใกล้เคียงแนะนำให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ เพื่อนักท่องเที่ยวสามารถแวะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง วางแผนการเดินได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุด

ซึ่งข้อมูลจุดบริการที่พักริมทางทั้ง 106 จุดทั่วไทย ประชาชนสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ NOSTRA Map คลิก https://map.nostramap.com/NostraMap/?layer/restarea2023,feed/th โมบายแอปพลิเคชัน IOS และ Android หรือคลิกที่ https://map.nostramap.com/mobile กดชั้นข้อมูล SPECIAL EVENT แล้วเลือกจุดบริการที่พักริมทาง

ในช่วงหยุดยาวและเข้าใกล้ช่วงฤดูฝนนี้ NOSTRA และกรมทางหลวง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและเพิ่มความปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางท้องถนน สำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ โดยสนับสนุนข้อมูลพิกัดจุดบริการพักรถทั่วไทย พร้อมข้อมูลอำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางอย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากที่สุด

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tonkit360@tonkitmedia.co