เลือกกระจกที่ดึงดูดความสนใจของคุณมากที่สุด!

ไซโคเมทรี (Psychometry) เป็นเทคนิคใหม่ที่ใช้สำหรับประเมินบุคลิกภาพ ลักษณะก็คือเมื่อเราสังเกตเห็นของบางสิ่งบางอย่างในรูปแบบที่แตกต่างกัน เราจะรู้สึกว่าตนเองถูกดึงดูดให้พึงพอใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยอัตโนมัติ จึงมีการนำไปศึกษาและพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของการรับรู้ของคนเรา และบุคลิกภาพรูปแบบต่าง ๆ จากสิ่งที่ถูกดึงดูดเข้าหา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะถูกดึงดูดด้วยรูปแบบเดิม ๆ ตลอดเวลา เพราะคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดได้ตามสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ สำหรับสถานการณ์ในขณะนี้ มีภาพกระจกอยู่ 3 บาน กระจกรูปร่างแบบไหนที่ดึงดูดคุณได้มากที่สุด

กระจกวงกลม/วงรี

หากคุณเลือกกระจกบานที่เป็นวงกลม/วงรี คุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งไม่ใช่เพื่อตัวของคุณเอง แต่เพื่อคนรอบข้างต่างหาก คุณจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ญาติ เพื่อน และเพื่อนร่วมงานรู้สึกดีมีความสุข คุณเองมีทักษะของการเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม สามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์กับผู้อื่น และที่สำคัญคือ การ “ให้เกียรติ” ผู้อื่น หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น บทบาทของคุณคือการสร้างสันติและความสมานฉันท์ อย่างไรก็ดี คุณมักจะละเลยข้อจำกัดด้านความเป็นส่วนตัวของตัวเองมากไปหน่อย เห็นได้จากการที่คุณสามารถร่วมวงสนทนากับคนแปลกหน้าได้ง่ายเกินไป

ถึงอย่างนั้น บ่อยครั้งที่เดียวที่คุณทำตัวเป็นพวกไม่มีเหตุผลและไม่คงเส้นคงวา ค่อนข้างจะเป็นคนขี้เกียจอยู่พอตัว บุคลิกเป็นคนใจกว้าง และมีอารมณ์อ่อนไหว คุณจัดเป็นกลุ่มคนที่มีน้ำเสียงไพเราะน่าฟังในการพูดคุย และมีอารมณ์ขัน โดยรวมแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่ยากจะต้านทาน โดยแสดงออกผ่านความกระตือรือร้นในการพูด และการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ๆ และไม่เป็นทางการจนน่าอึดอัด

กระจกสามเหลี่ยม

หากคุณเลือกกระจกบานที่เป็นสามเหลี่ยม คุณมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ อย่างไรก็ตาม คุณให้ความสำคัญกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมากกว่าตัวงานหรือผลผลิต คุณจดจ่อกับเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักและไม่ยี่หระกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงแต่อย่างใด นั่นเป็นเพราะคุณรู้วิธีในการตัดสินใจ ซึ่งไม่เพียงแต่ตัวของคุณเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ด้วย มันเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบเลยล่ะ

แต่ในอีกด้าน ถึงคุณจะให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของตัวเอง แต่คุณเองก็ต่อต้านที่จะทำเรื่องผิดพลาด ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตาม คุณสามารถเปิดการเจรจราที่มีประสิทธิภาพและมีความหมายได้ ดู ๆ ไปแล้วความสามารถของคุณช่างคล้ายกับนักการเมือง คุณมักจะได้รับความเคารพ แต่บางครั้งคุณก็ออกจะดูน่ากลัวเสียด้วยซ้ำ จากคุณสมบัติของคุณ คุณชอบที่จะไปทำงานให้เร็วกว่าคนอื่น แทบจะไม่มีสถานการณ์ใดเลยที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคง คุณมีความพยายามที่จะรับข้อมูลอย่างเต็มที่และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา คุณคือบุคลากรที่ดีสำหรับการทำงานเป็นทีม

กระจกสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สำหรับคนที่เลือกกระจกบานที่เป็นสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อคุณต้องตัดสินใจ คุณจะสามารถใช้หลักตรรกะของตัวเองอีกทั้งยังสามารถจัดระเบียบตนเองได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการจัดการกับคนรอบข้าง ดังนั้น คุณจึงเหมาะที่จะทำงานในด้านของการบริหาร ความขยันหมั่นเพียรบวกกับความมุ่งมั่น และมีความดื้อรั้นอยู่ในตัว ทำให้คุณเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

คนที่เลือกกระจกรูปสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะเด่นอยู่ที่การลงมือทำอะไรอย่างจริงจัง ตรงต่อเวลา มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เคารพต่อแบบแผน มีความภักดีทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในความคิด พูดจาเรียบ ๆ เงียบ ๆ ไม่เร่งรีบและไม่ชอบการขึ้นเสียง ทว่าการสื่อสารมักจะเป็นปัญหาสำหรับคุณ เนื่องจากคุณไม่มีความปรารถนาที่จะโดดเด่นกว่าใครเขา คำพูดของคุณจึงมีลักษณะที่เต็มไปด้วยถ้อยคำเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมา ใคร ๆ ก็ไม่อยากฟัง ตัวแทนบุคลิกภาพเช่นคุณ คือมีความบริสุทธิ์และเข้มงวด ซึ่งจะแสดงออกผ่านการเลือกสวมใส่เสื้อผ้า