ผลการศึกษาล่าสุดชี้ “ดนตรีบำบัด” แทบไม่มีผลต่อเด็กออทิสติก

ภาพจาก www.wcfcourier.com

“ดนตรีบำบัด” เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติก  เพราะเชื่อกันว่า ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีการตอบสนองต่อการฟังมากขึ้น รวมถึงได้ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี และลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้

แต่จากผลการศึกษาล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร Journal of the American Medical Association กลับพบว่า ดนตรีบำบัดไม่ได้ช่วยให้อาการของเด็กที่เป็นออทิสติกดีขึ้นอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นการเสียเวลาและเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เสียมากกว่า

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยสถาบันดนตรีบำบัด Grieg Academy Music Therapy Research Centre ในนอร์เวย์ ศึกษาจากเด็กที่เป็นออทิสติก อายุระหว่าง 4-7 ปี  จำนวน 364 คน ที่อยู่ในศูนย์ดูแลเด็กออทิสติก 9 ประเทศ ระหว่างปี 2011-2015 โดยมีครึ่งหนึ่งที่ได้รับการเสริมด้วยดนตรีบำบัด นอกเหนือจากการฝึกทักษะต่างๆ ด้วย

หลังจากติดตามผลเป็นเวลานาน 5 เดือน ดอกเตอร์คริสเตียน โกลด์ หัวหน้าทีมวิจัย ระบุว่า  เด็กออทิสติกกลุ่มที่ได้รับการเสริมด้วยดนตรีบำบัด ไม่ได้มีพัฒนาการของอาการไปในทางที่ดีขึ้นมากนัก เมื่อเทียบกับอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการบำบัดด้วยดนตรี  อีกทั้งยังไปลดทอนเวลาในการบำบัดด้วยวิธีอื่นๆ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ดอกเตอร์เคนเน็ธ ไอเกน ผู้ช่วยศาตราจารย์ด้านดนตรีบำบัดแห่ง NYU Steinhardt มองว่าผลการศึกษาดังกล่าวยังมีข้อบกพร่อง เพราะดนตรีไม่ได้มีแบบแผนเหมือนอย่างการรักษาทางการแพทย์ และควรมองดนตรีบำบัดในมุมของศิลปศาสตร์ให้มากกว่านี้ ไม่ใช่มองว่าเป็นการแทรกแซงการรักษาทางการแพทย์

ที่มา : www.news-medical.net