Sunday, June 23, 2024
Home Tags SDGs

Tag: SDGs

finbiz by ttb แนะ SME ที่มีแนวคิด ESG มีโอกาส บนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันกระแส ESG เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ธุรกิจยุคใหม่จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางนี้ เพื่อกุมความได้เปรียบทางธุรกิจบนเวทีภาครัฐ

“พลังใหม่ผู้นำอนาคตโลกสีเขียว” ม.มหิดลฯ จับมือ ม.เอเชียและยุโรป

มหิดล เปิดหลักสูตรอบรมออนไลน์ "UI Greenmetric Online Course on Sustainability" ร่วม 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากเอเชียและยุโรป เพื่อผลักดันนโยบาย SDGs

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ภาคธุรกิจต้องเพิ่ม 3 สกิลด้านความยั่งยืน

วิทยาลัยการจัดการ มหิดล นำเสนอแนวโน้มเทรนด์การทำธุรกิจ "ความยั่งยืน (Sustainability)" เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม มุ่งสู่เป้าหมาย SDGs

มหิดลชวนเรียนขนส่งยั่งยืนออนไลน์ สู่เป้าหมาย SDGs โลก

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนรายวิชานานาชาติออนไลน์ "Sustainable Transportation" ทาง MUx สำหรับผู้สนใจจากทั่วโลก ฟรี! เพื่อสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม