Thursday, May 23, 2024
Home Tags Safety

Tag: safety

“รถยนต์” รุ่นใด ปลอดภัยที่สุดในโลก

รถยนต์ในปัจจุบัน มีแต่จะเร็วและแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อรถยิ่งแรงขึ้นย่อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่รู้หรือไม่ว่ารถยนต์รุ่นใดในปัจจุบันที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นรถที่ขับแล้วปลอดภัยที่สุดในโลก