Thursday, October 5, 2023
Home Tags Ratatouille

Tag: Ratatouille

เหยียบคนอื่นด้วยคำวิจารณ์ไม่ทำให้เราสูงกว่าใคร

ตัวละครอย่างแอนตัน อีโก้ นั้นหาไม่ยากในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการช่วงชิง