Sunday, May 26, 2024
Home Tags Love to Hate You

Tag: Love to Hate You

Love to Hate You รักแบบนี้ก็ฟินดี นาทีนี้จะเกลียดใครดีนะ!

ละครรอมคอม พระเอกนางเอกเกลียดกันก่อนที่จะรักกันนั้นมีอยู่เกร่อ แต่กับ Love to Hate You มันมีความแตกต่าง ความกลมกล่อมจากการปรุงรสใหม่ทำให้เรื่องนี้เป็นกระแส!