Wednesday, April 24, 2024
Home Tags Hologram

Tag: Hologram

ความล้ำของเทคโนโลยี ที่พาคนที่รักให้กลับมาจากโลกแห่งความตาย

"ตลอดไปไม่มีอยู่จริง" คนเราอาจอยู่ด้วยกันได้นานที่สุดตราบเท่าที่ความตายจะพรากเราไป แต่เทคโนโลยีโลกปัจจุบัน สามารถ "พาคนที่จาก (ตาย) ไปแล้วกลับมา" ได้ด้วยนะ