Tuesday, April 16, 2024
Home Tags โควิดกลายพันธุ์

Tag: โควิดกลายพันธุ์

เปรียบเทียบความน่ากลัว “โควิดกลายพันธุ์” สายพันธุ์ต่าง ๆ

การกลายพันธุ์ของโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกต้องเผชิญการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่ง Tonkit360 รวมรวม 4 สายพันธุ์มาเปรียบเทียบไว้ที่นี่ว่าน่ากลัวอย่างไร

รู้จักเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ “สายพันธุ์แอฟริกาใต้”

ความน่ากลัวของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้อยู่ตรงที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายขึ้น และมีแนวโน้มรุนแรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษ