Thursday, May 23, 2024
Home Tags โกหกตัวเอง

Tag: โกหกตัวเอง

อยากมีแต่ชีวิตจริงมีไม่ได้ จึงพยายามจะมีด้วยการ “โกหก”

เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า "ความไม่มีที่อยากมี แต่ชีวิตจริงมีไม่ได้" เหตุใดจึง "สร้างความไม่พอใจในตัวเองจนอยากจะเป็นคนอื่น" ให้ใครบางคนได้มากขนาดต้อง "โกหก"