Sunday, June 23, 2024
Home Tags เจมส์ ดีน

Tag: เจมส์ ดีน

ย้อนรอย “ลางบอกเหตุ” การเสียชีวิตของ “เจมส์ ดีน” ไอคอนยุค 50

การเสียชีวิตของ “เจมส์ ดีน” จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เกิดขึ้นหลังดาราร่วมวงการเตือนเขาเพียง 1 สัปดาห์