Thursday, October 5, 2023
Home Tags ฮอร์โมนหิว

Tag: ฮอร์โมนหิว

ผลวิจัยยืนยันชัด “น้ำอัดลม” เพิ่มฮอร์โมนความหิว!

ผลวิจัยล่าสุดพบว่า น้ำอัดลมเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ เพราะเพิ่มระดับฮอร์โมนความหิวมากขึ้น