Sunday, June 23, 2024
Home Tags อุบัติเหตุผู้สูงอายุ

Tag: อุบัติเหตุผู้สูงอายุ

เช็ก 4 จุดภายในบ้านป้องกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงผู้สูงอายุลื่นล้ม เสี่ยงบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต แนะเช็ก 4 จุดเสี่ยงภายในบ้าน ป้องกันอุบัติเหตุต่อผู้สูงวัย