Thursday, October 5, 2023
Home Tags อาหารขยะ

Tag: อาหารขยะ

กินอาหารขยะบ่อย ๆ ผอมก็เสี่ยงเป็น “มะเร็ง” ได้!

การควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง เพราะถ้ายังกินอาหารขยะบ่อย ๆ คนผอมก็มีความเสี่ยงไม่น้อยเช่นกัน!