Sunday, May 26, 2024
Home Tags อาณานิคม

Tag: อาณานิคม

เพื่อนร่วมโลกไปไกลแล้ว อาร์ทีมิสเตรียมตั้งอาณานิคมบนดวงจันทร์

แนวคิดของการไปตั้งรกรากอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไม่ใช่โลกเริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นเรื่อย ๆ ภารกิจอาร์ทีมิสของนาซา เตรียมจะสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์