Thursday, October 5, 2023
Home Tags หุ้นไมโครซอฟท์

Tag: หุ้นไมโครซอฟท์

โลกน่าอยู่มากขึ้น เมื่อมีมหาเศรษฐีใจบุญอย่าง “บิล เกตส์”

บิล เกตส์ บริจาคหุ้นไมโครซอฟท์ ของตัวเองอีกครั้ง เป็นจำนวน 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ มากสุดต่อจากปี 2000