Wednesday, April 24, 2024
Home Tags หมู่บ้านพฤกษา

Tag: หมู่บ้านพฤกษา

โครงการ Samart Skills ปูทางสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

พฤกษา จับมือกับ Google ประเทศไทย อัปสกิลด้านดิจิทัลให้กับนักธุรกิจผ่านโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA มอบทุนฝึกอบรมระดับมืออาชีพ Samart Skills