Wednesday, April 14, 2021
Home Tags หญ้าหวาน

Tag: หญ้าหวาน

“น้ำตาลเทียม” ไม่ช่วยให้ผอม กินเยอะเสี่ยงโรคอ้วน

ใครที่ชอบกินสารให้ความหวานแทน "น้ำตาล" อาจต้องคิดใหม่ เพราะผลวิจัยพบว่าไปช่วยกระตุ้นให้มีความอยากอาหารมากขึ้น เสี่ยงต่อโรคอ้วนได้!