Friday, July 26, 2024
Home Tags สวัสดิการ

Tag: สวัสดิการ

โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนนโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้กับพนักงาน LGBTQ+

โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่เปิดรับในความหลากหลายและเปิดกว้างสำหรับพนักงาน LGBTQ+ สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียม

มัดรวมมาให้แล้ว สิ่งที่วัยเริ่มทำงานควรรู้

การปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สังคมการทำงานเป็นสิ่งจำเป็น และนี่คือคำแนะนำสำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยทำงานสามารถนำปรับใช้กับตนเอง หรือใช้พิจารณาสวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการของพนักงานประจำ ข้อดีที่หลายคนลืมนึกถึง

ในยุคที่งานประจำไม่ใช่ทางเลือกหลัก เพราะถูกมองว่ายากที่จะจัดการ Work-Lift Balance แต่หลายคนอาจลืมนึกถึงข้อดีหลาย ๆ อย่างในการเป็นพนักงานประจำ มีอะไรบ้างไปดู

สวัสดิการลูกจ้างเพื่อระดับความเป็นอยู่ที่ดี

เพื่อให้ลูกจ้างมีระดับความเป็นอยู่ที่ดี มีสวัสดิการอะไรบ้างที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องรู้และดำเนินการ เพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี เช็กเลย!