มัดรวมมาให้แล้ว สิ่งที่วัยเริ่มทำงานควรรู้

หลังพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยหรือรั้วการศึกษา และเดินเข้าสู่วัยทำงาน นั่นคือการเริ่มต้นนับหนึ่งของชีวิตในรูปแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน ดังนั้น การปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สังคมการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็น และนี่คือคำแนะนำสำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยทำงานสามารถนำปรับใช้กับตนเอง หรือใช้สำหรับพิจารณาสวัสดิการของบริษัทก่อนจะสมัครเข้าทำงาน

การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงาน

 1. เปิดใจรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง อย่ากลัวที่จะถามคำถามหรือขอคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้า ความอยากรู้จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้เร็วขึ้น
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ ลองใช้เวลาพูดคุยและทำความรู้จักกับทีมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนกัน
 3. ตั้งเป้าหมายส่วนตัว กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวเอง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการทำงาน
 4. รักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว อย่าลืมที่จะดูแลตัวเองและรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว การพักผ่อนและทำกิจกรรมที่คุณชอบจะช่วยลดความเครียดและทำให้คุณมีพลังในการทำงานมากขึ้น
 5. สร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน เช่น การตรงต่อเวลา การจัดระเบียบงาน และการแสดงความรับผิดชอบ การสร้างนิสัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณเป็นพนักงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
 6. ยืดหยุ่นและปรับตัว ที่ทำงานแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน การยืดหยุ่นและปรับตัวจะช่วยให้คุณเข้ากับทีมและวัฒนธรรมขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
 7. รับฟังและยอมรับข้อเสนอแนะ หากคุณได้รับข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ อย่ารู้สึกผิดหวัง ให้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเอง

สวัสดิการสำหรับพนักงานที่วัยเริ่มทำงานควรรู้

 1. ประกันสังคม ประกันสังคมเป็นข้อบังคับที่นายจ้างต้องให้กับพนักงาน ซึ่งประกันสังคมของไทยนั้นแม้จะเป็นการเฉลี่ยจ่ายแต่ก็ครอบคลุมการประกันสุขภาพ ประกันการว่างงาน และเงินบำนาญ
 2. ประกันสุขภาพ สวัสดิการนี้ไม่ได้มีทุกบริษัท บางที่อาจเป็นประกันสุขภาพของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่บางที่ จะมอบให้ทั้งพนักงานและครอบครัว
 3. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ เช่นเดียวกับประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุไม่ได้มีให้ทุกบริษัท เพราะส่วนใหญ่นายจ้างจะมองว่าประกันสังคมครอบคลุมหมดแล้ว
 4. วันหยุดและวันลาพักร้อน สิทธิในการได้รับวันหยุดตามกฎหมายและวันลาพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญ โดยแต่ละบริษัทมีนโยบายที่แตกต่างกันในเรื่องนี้
 5. วันลาป่วย เป็นการให้สิทธิ์แก่พนักงานที่จะลาป่วยโดยไม่ถูกหักเงินเดือน
 6. สวัสดิการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม บางบริษัทให้การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะและความรู้
 7. โบนัสและการเพิ่มเงินเดือน การได้รับโบนัสหรือการปรับเงินเดือนเป็นสวัสดิการที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานและขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ
 8. เวลาทำงานยืดหยุ่น ในยุคปัจจุบันหลายบริษัทเสนอความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาทำงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถปรับสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น
 9. สิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางและอาหาร อาจรวมถึงค่าเดินทาง บัตรโดยสารฟรี หรือบริการอาหารกลางวัน