Wednesday, November 25, 2020
Home Tags วันล้างมือโลก

Tag: วันล้างมือโลก

15 ต.ค.ของทุกปี คือ “วันล้างมือโลก”

รู้หรือไม่ วันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี คือวันล้างมือโลก เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือว่าสามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้