Thursday, June 13, 2024
Home Tags ลูกเลี้ยง

Tag: ลูกเลี้ยง

พ่อเลี้ยง/แม่เลี้ยง vs ลูกเลี้ยง ความท้าทายของการแต่งงานใหม่

เรื่องท้าทายสำหรับการแต่งงานใหม่ของพ่อหม้าย/แม่หม้ายลูกติด คือ อาจเกิดความสัมพันธ์แบบ "พ่อ/แม่เลี้ยงใจยักษ์" กับ "ลูกเลี้ยงตัวแสบ เด็กลามปามไม่มีมารยาท"