Thursday, June 13, 2024
Home Tags ร่องรอยดิจิทัล

Tag: ร่องรอยดิจิทัล

ทำไมเราจึงควรล้างประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในทุกครั้งจะหลงเหลือร่องรอยการท่องเว็บทิ้งไว้เสมอ เพื่อความปลอดภัย เราควรหมั่นล้างประวัติและกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ