Thursday, October 5, 2023
Home Tags #รับน้อง

Tag: #รับน้อง

“ประเพณีการรับน้อง” ควรไปต่อหรือพอแค่นี้

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า การรับน้องหรือระบบโซตัส (SOTUS) ที่เป็นประเด็นทุกปี มีจุดกำเนิดจากไหน และในต่างประเทศมีการรับน้องเหมือนในไทยหรือไม่?

ประเพณีรับน้องที่สร้างสรรค์ได้ แต่ทำไมไม่ทำ

ประเพณีที่แพร่หลายไปทั่วทุกสถาบันอุดมศึกษา ที่มักมีข่าวคราวในแง่ร้ายมาเสมอเป็นเพราะอะไร

5 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

5 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นช่วยเหลือสังคม และพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อจบการศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีต่อไป มีดังนี้

5 อันดับกิจกรรมรับน้องไม่สร้างสรรค์

กิจกรรมรับน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยควรให้มีอยู่ต่อไป เพียงแต่ให้เป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรค์จะดีกว่า