Tuesday, April 16, 2024
Home Tags รอบเอว

Tag: รอบเอว

อัตราส่วนรอบเอว/รอบสะโพก บอกความเสี่ยงโรคมะเร็งได้

เตรียมสายวัดแล้วเช็กเดี๋ยวนี้เลย อัตราส่วน "รอบเอวต่อรอบสะโพก" ยิ่งค่าสูง ก็ยิ่งเสี่ยงเป็น “มะเร็ง” และยิ่งอ้วนก็ยิ่งเสี่ยงหลาย ๆ โรคจะตามมา

เช็กกันด่วนๆ อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพกสูง เสี่ยงเป็น “มะเร็ง” ได้

คุณผู้หญิงที่ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต้องดูแลหุ่นให้ดี ระวังอย่าให้อัตราส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพกสูงเกินไป