Wednesday, July 24, 2024
Home Tags รองเท้านันยาง

Tag: รองเท้านันยาง

โครงการ “EquiStep” ยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทย

โนโว นอร์ดิสค์ ร่วมกับ นันยาง และชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ประกาศความร่วมมืออันเป็นการบุกเบิกครั้งใหม่ภายใต้โครงการ "EquiStep"

ไวรัลจดหมาย “ถึงคุณคนธรรมดา” กับความประทับใจแบบ “คนพิเศษ”

ไวรัลจดหมาย "ถึงคุณ...คนธรรมดา" ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงการเป็น "คนพิเศษ" จากกำลังใจนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้รู้ว่าลึก ๆ แล้วเราโหยหาชีวิตธรรมดามากแค่ไหน