Tuesday, July 23, 2024
Home Tags รถแท็กซี่

Tag: รถแท็กซี่

เปิดใจ “แท็กซี่” กับปัญหาเรื้อรังปฏิเสธผู้โดยสาร

ภาพพจน์ของแท็กซี่ไทยในทุกวันนี้มีกระแสในเชิงลบมาโดยตลอด จนทำให้ผู้โดยสารหลายคนเริ่มหันไปใช้เรียกใช้บริการเสริมอื่น ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในสังคมก็ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แท็กซี่ก็เช่นกัน