Saturday, September 23, 2023
Home Tags ยังโอม

Tag: ยังโอม

“อิกี้มันเป็นสก๊อย” Nostalgia ถึงยุค Y2K 

"ความหวนไห้" (Nostalgia) ถึงวันเวลาในอดีต เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เทรนด์ Y2K กลับมา หลังผ่านช่วงเวลาโรคระบาด คนทั้งโลกต่างคิดถึงวันเวลาที่พวกเขาเติบโตมา