Sunday, September 24, 2023
Home Tags ภูเขาฟูจิ

Tag: ภูเขาฟูจิ

ไปญี่ปุ่นปีหน้า แสตมป์ติดพาสปอร์ตเปลี่ยนใหม่เป็น “ภูเขาฟูจิ-ดอกซากุระ”

ญี่ปุ่นเปลี่ยนรูปแบบแสตมป์ประทับตราพาสปอร์ตใหม่เป็นรูป “ภูเขาฟูจิ-ดอกซากุระ” เริ่มใช้ปีหน้า