Thursday, May 19, 2022
Home Tags ภัยแล้ง

Tag: ภัยแล้ง

ละเอียดทุกขั้นตอน! ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา “เกษตรกร” (อัปเดต)

เกษตรกรคนใดจะลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท Tonkit360 อาสารวบรวมรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทะเบียน รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาไว้ที่นี่แล้ว!

ปัญหาภัยแล้งรุนแรงหนักสุดในรอบ 40 ปี เหตุสำคัญของรสเค็มในน้ำประปา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปีของไทย

แล้งแรง ไทยกระทบหนักแม้อยู่ในฤดูฝน

หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่แม้ว่าได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้ว