Tuesday, July 23, 2024
Home Tags พิธีขันหมาก

Tag: พิธีขันหมาก

เสียเงินไม่เสียหน้า “เช่าสินสอด” ธุรกิจสร้างรักหรูให้บ่าวสาว

"สินสอด" เปรียบเสมือนความมั่นคงของบ่าวสาว เป็นหน้าเป็นตาให้แก่ญาติพี่น้องที่มาร่วมงาน ซึ่งถ้าไม่มีทรัพย์สินขนาดนั้น "การเช่า" มาวางในพิธี เป็นวิธีที่น่าสนใจ