Thursday, May 23, 2024
Home Tags พระพรหม

Tag: พระพรหม

อย่าขอซี้ซั้ว เทพเจ้าฮินดู องค์ไหนขอพรเรื่องอะไร

การขอพรจากเทพเจ้าอย่าสักแต่ว่าขอ อย่าเพิ่งเชื่อต่อ ๆ กัน ขอให้ศึกษาดูดี ๆ หากขอผิดองค์ อาจไม่ใช่แค่ไม่สมหวัง แต่อาจได้ความวิบัติมากกว่าได้พร