Friday, July 26, 2024
Home Tags พระ

Tag: พระ

ถกประเด็น “พระพุทธรูปอุลตร้าแมน” : เรานับถือศาสนาที่คำสอนหรือรูปเคารพ?

เรานับถือศาสนาเพราะคำสอน หรือใส่ใจเพียงรูปเคารพ? เพียงรูปภาพหนึ่งรูป ส่งผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของศาสนาได้จริงหรือ?

หนังเกี่ยวกับพระ ศาสนา ไม่ได้มีแต่หนังตลก

เวลาทำหนังเกี่ยวกับพระหรือศาสนา มักจะเป็นประเด็นอ่อนไหวจนโดนเพ่งเล็ง ทำให้สุดท้ายแล้วเหลือออกมาแต่หนังตลกซะงั้น..

เมื่อพุทธบริษัท 4 เสื่อม ศาสนาก็เสื่อมตาม

ใช้ความเชื่อที่ผิดวิถีพุทธที่ถูกก็เปลี่ยนไป