Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ประโยชน์ของกล้วย

Tag: ประโยชน์ของกล้วย

แพทย์แผนไทยฯ ชู “กล้วยน้ำว้า” สมุนไพรใกล้ตัวสารพัดประโยชน์

สรรพคุณจากส่วนต่าง ๆ ของ "กล้วยน้ำว้า" เช่น ผลกล้วยดิบ ผลกล้วยสุก และปลีกล้วย เป็นยารักษาโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน