Wednesday, April 24, 2024
Home Tags ประสานงาน

Tag: ประสานงาน

ผู้สื่อข่าว-ผู้ประกาศ เพราะเรานั้นคู่กัน

สองตำแหน่งนี้ต่างขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ หากพวกเขาสนับสนุนงานของกันและกัน เราจะพบกับการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจ และสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นกับสังคมได้