Friday, July 19, 2024
Home Tags บริการที่พัก

Tag: บริการที่พัก

“NOSTRA” จับมือ “กรมทางหลวง” 106 จุดบริการที่พักริมทางทั่วไทย

NOSTRA ร่วมกับ กรมทางหลวง นำข้อมูลตำแหน่งจุดบริการที่พักริมทาง 106 แห่งทั่วไทย มาแสดงบนแผนที่ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง