Tuesday, January 25, 2022
Home Tags นวัตกรรม

Tag: นวัตกรรม

เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นและน่าจับตาในปี 2022

12 เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022 ที่น่าจับตาและศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมในปีหน้า Tonkit360 สรุปมาคร่าว ๆ ดังนี้

AI อาจทำลายมนุษยชาติ เป็นภัยคุกคามมากกว่าผู้ช่วย

รู้เพื่อตื่นรู้ ไม่ใช่ตื่นกลัว สุดท้ายแล้วเราในฐานะผู้บริโภคอาจทำอะไรได้ไม่มาก แต่อย่างน้อยใช้เทคโนโลยีกันอย่างมีสติและมีลิมิตก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

แนวคิดแรกของโลก! แบตเตอรี่ปูนซีเมนต์สำหรับชาร์จไฟ

แนวคิดการทำแบตเตอรี่ปูนซีเมนต์สำหรับชาร์จไฟ จะทำให้อาคารคอนกรีตสูง 20 ชั้น สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ได้ ทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่ขนาดยักษ์!

“สะดวกสบาย VS อันตราย” เหรียญสองด้านที่เราต้องเจอจาก AI

AI เข้ามาอิทธิพลกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกที แต่เหรียญมี 2 ด้านเสมอ ลองมาคิดดูเล่น ๆ หน่อยไหมว่า AI น่ากลัวต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้าง