Tuesday, December 7, 2021
Home Tags ทำงานไม่ทัน

Tag: ทำงานไม่ทัน

เคล็ดลับขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน

ถ้าเราทำงานในความรับผิดชอบไม่ทัน แต่งานนั้นก็ต้องส่งให้ทันเวลา เราย่อมอยากขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แต่จะเอ่ยปากอย่างไรเพื่อให้เขาตกลงช่วยดีล่ะ

จัดการเวลาให้เป็น จะได้เลิกพูดว่า “ทำงานไม่ทัน”

ที่คุณ "ทำงานไม่ทัน" ปัญหามันอยู่ตรงไหน ถ้าเพราะคุณบริหารจัดการเวลาไม่เป็น นี่คือเทคนิคที่ Tonkit360 นำมาแนะนำ หากใครทำได้ตามนี้ก็ลงมือเลย