Sunday, September 24, 2023
Home Tags ถวายสัตย์

Tag: ถวายสัตย์

“เห็นต่าง” ทางลัดสู่การสร้างตัวตนคนรุ่นใหม่?

ปัจจุบัน มีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่พยายามสร้างตัวตน จากการคิดต่างจากคนอื่น จนกลายเป็นที่สนใจของสังคม