Friday, January 27, 2023
Home Tags ต้องรอด

Tag: ต้องรอด

เงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง วิกฤตินี้ฉันต้องรอด!

เงินเท่าเดิม แต่มูลค่าของเงินกลับน้อยลง จึงทำให้อำนาจในการซื้อน้อยลงนั่นเอง สภาวะเงินเฟ้อแบบนี้ ถ้าไม่มีวิธีรับมือที่ดี บอกเลยว่าผ่านช่วงเวลานี้ไปยากแน่ ๆ

ลูกกอล์ฟ – คณาธิป จับมือ NINO โปรดิวเซอร์และเจ้าของค่ายเพลงดัง

ลูกกอล์ฟ - คณาธิป จับมือ NINO โปรดิวเซอร์และเจ้าของค่ายเพลงดัง ร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันทักษะที่ได้จากการร่วมงานกับคน Gen Z