Sunday, September 24, 2023
Home Tags ดังเคิร์ก

Tag: ดังเคิร์ก

“ดังเคิร์ก” หนังสงครามบนสมรภูมิของการเสียสละ

การอพยพทหารสัมพันธมิตร 4 แสนนายภายในระยะเวลา 9 วันบนพื้นที่ที่ไม่มีที่ให้ซ่อนตัวได้อีกต่อไป