Friday, January 27, 2023
Home Tags ชุมชน

Tag: ชุมชน

“สมาคมไทบ้าน” เบื้องหลังของงานพัฒนาการศึกษาในชุมชน

รู้จักกับ "สมาคมไทบ้าน" ซึ่งมี ดร.ธีรดา นามไห เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานพัฒนาการศึกษาในชุมชน เพื่อความมั่นคงของชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เหตุผลดี ๆ ว่าทำไมเราจึงควรไปเดินเที่ยว “ตลาด”

ถ้าอยากรู้ว่าคนท้องถิ่นเขามีความเป็นอยู่อย่างไร หนึ่งในสถานที่ที่แนะนำว่าควรต้องไปเดินก็คือ "ตลาด" นี่คือเหตุผลดี ๆ ว่าทำไมเราจึงควรไปเดินตลาดในท้องถิ่นนั้น